Stichting Mitialto

Een aanvraag indienen

Mocht u op basis van de geformuleerde doelstelling van mening zijn dat uw onderzoek of initiatief voor financiële steun door Stichting Mitialto in aanmerking komt, kunt u een aanvraag bij ons indienen.

Wij werken niet met aanvraagformulieren. Als u een verzoek om financiële steun wilt indienen vragen wij u ons deze (bij voorkeur) per e-mail toe te sturen en uw aanvraag te beperken tot maximaal 1 A-4 met daarop vermeld uw contactgegevens, een duidelijke en beknopte beschrijving van uw (onderzoeks)project of initiatief inclusief de looptijd ervan, een gespecificeerde kostenbegroting met daarbij ook een opgave van eventueel elders aangevraagde en/of verkregen subsidie, alsmede de bankrekeninggegevens van uw organisatie, waarop een mogelijke bijdrage kan worden gestort. 

Indien voor de beoordeling van uw aanvraag nog aanvullende informatie gewenst, nemen wij contact met u op.

De bestuursvergaderingen vinden tweemaal per jaar plaats, te weten in april en oktober. Alle ontvangen aanvragen komen dan aan de orde. Aanvragen ter bespreking tijdens de vergadering in april dienen uiterlijk eind februari in ons bezit te zijn. De aanvragen voor de vergadering in oktober moeten uiterlijk eind augustus binnen zijn. Mocht een aanvraag niet vóór de genoemde deadlines zijn ontvangen, schuift deze automatisch door naar de volgende vergadering.

Als tegenprestatie voor een eventuele bijdrage verwachten wij van u dat de mogelijke onderzoeksresultaten en -conclusies vrij opvraagbaar zijn en/of ter algemene beschikking worden gesteld.

U kunt uw aanvraag per post indienen bij:
Stichting Mitialto
Postbus 4721
4803 ES BREDA

of (bij voorkeur) per e-mail middels onderstaande link:
info AT mitialto DOT nl

Een aanvraag indienen bij Mitialto