Stichting Mitialto

Een aanvraag indienen

Als gevolg van de huidige Covid-19 situatie en maatregelen legt Stichting Mitialto momenteel prioriteit bij de opvolging van uitsluitend reeds lopende projecten. In het verlengde hiervan worden vooralsnog dan ook geen aanvragen in behandeling genomen. Zodra deze situatie wijzigt, zal de website dienovereenkomstig worden aangepast.

Een aanvraag indienen bij Mitialto